ÅRSMÖTE 2024

Hej medlem,
Varmt välkommen till årsmöte måndagen den 19/2 klockan 18.00 i Ombergsstugan.
På mötet där ni gör er röst hörd, kommer vi bl.a. att informera om klubbens ekonomi och skoterleder. Redovisning av programkommittén, val till olika poster m.m.
Vi vill redan nu påminna om medlemsavgiften för året och att ni i samband med betalningen mailar till info@holmsundskoter.com att ni betalt. Det är ett led i vårt hållbarhetsarbete och att bli effektivare i kommunikationen inom föreningen.