Skoterleder

Nya ledkartor finns att ladda ner här: Skoterleder i Holmsund

Ett stort tack till Lennart Karlsson !

Holmsunds Skoterförening ansvarar inte för lederna på våra sjöar! Det är upp till var och en att förvissa sig om att isen är säker – Isdubbar skall alltid finnas lätt tillgängliga vid färd på isen.

Kommentera

Skoter i Skärgården

barbieinablender.org